ANALGOSEDACE a INHALAČNÍ ANALGESIE

 

 

Máte strach ze stomatologického zákroku? Naše ordinace poskytuje alternativní způsob ošetření bázlivých pacientů, při kterém není třeba uvádět pacienta do celkové anestezie a přitom pacient odchází bez nepříjemných zážitků. Postup nazvaný analgosedace navodí u pacienta stav, ve kterém s ošetřujícím lékařem spolupracuje a přitom si neuvědomuje terapeutický výkon.

Po skončení ošetření má pacient dojem, že zákrok byl prováděn při uspání. Analgosedaci nelze provést bez předchozí domluvy spojené s prohlídkou. Nutností je též předoperační vyšetření.

Jednodušší a časově méně náročné je ošetření pomocí inhalace rajského plynu. Pacient je v tomto případě rychle zklidněn a je možné ho ošetřit bez nepříjemných pocitů. Účinky rajského plynu odezní přibližně po 20 minutách.

 

Zpět