SANACE CHRUPU, VÝPLNĚ

 

 

Sanací chrupu se rozumí ošetření zubního kazu výplní, popřípadě destruovaného zubu korunkou.

Před započetím léčby ošetřující lékař doporučí nejvhodnější způsob ošetření a pacient je informován o různých typech výplní. Je třeba mít na paměti, že kompozita (bílé výplně) nelze považovat za univerzální a za všech okolností ideální výplňový materiál. Z různých důvodů přehlížené moderní typy non gama 2 amalgámů zaručují svými specifickými vlastnostmi trvanlivé a funkční ošetření zubů v méně esteticky exponovaných lokalitách lépe než „bílé“ výplně.

Pacientům nabízíme všechny typy nadstandardních postupů a materiálů.

 

Zpět